Metody nauczania

Nie ma metody czy sposobu nauki idealnego dla wszystkich!! Każdy z nas uczy się inaczej oraz w innym stopniu i czasie przyswaja wiedzę z zajęć.

Co jest zatem ważne w trakcie nauki języka obcego według International School of Languages Warsaw?

 • zaangażowanie i motywacja do nauki języka obcego
 • systematyczność
 • cierpliwość
 • regularne powtarzanie materiału
 • odkrycie metody, która jest najskuteczniejsza dla CIEBIE (często metodą prób i błędów)
 • kontakt z ”żywym językiem” ; czytanie prasy, oglądanie filmów czy konwersacje w obcym języku (zapraszamy na nasze warsztaty językowe)
 • odwaga w komunikowaniu się pomimo popełnianiu błędów językowych

W International School of Languages Warsaw łączymy różne metody nauczania! Naszym priorytetem jest przełamanie barier językowych w związku z tym nasi lektorzy chętnie korzystają z:

METODA KOMUNIKATYWNA

Największy nacisk kładziemy na swobodne i  poprawne posługiwanie się językiem obcym w codziennych i  zawodowych sytuacjach. Ponadto, rozumienie ze słuchu oraz wykorzystywanie struktur językowych w praktyce stanowią nieodłączny element naszych kursów. Podczas zajęć nasi lektorzy korzystają z autentycznych materiałów dydaktycznych (prasa, filmy, muzyka, artykuły) oraz starają się aktywnie rozwijać umiejętności językowe uczniów.

JAK UCZYMY SŁOWNICTWA?

Zapamiętanie nowych słówek stanowi nieodzowną cześć nauki języka obcego. Duża ilość słownictwa do ”wkucia”  na pamięć potrafi zniechęcić niejednego słuchacza do nauki języka. Naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, uczymy słownictwa poprzez:

 • skojarzenia
 • fiszki
 • krzyżówki
 • gry i zabawy
 • czytanie prasy w obcym języku
Share This