Organizacja kursu

Przedstawiamy Państwu etapy organizacji kursu w International School of Languages Warsaw.

Jest to schemat uproszczony, zawierający najważniejsze pozycje.

Po zgłoszeniu chęci zapisania się na nasz kurs językowy, czekają Państwa następujące kroki:

ETAP
Zakres czynności
Przed rozpoczęciem kursu1. Ustalenie potrzeb i oczekiwań Słuchacza
2. Ustalenie poziomu umiejętności językowych Słuchacza
3. Ustalenie częstotliwości spotkań
4. Wybór lektora
5. Podpisanie umowy
W trakcie kursu1. Realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem, celem kursu oraz sylabusem
2. Nadzór metodyka nad kursem
3. Testy sprawdzające postępy w nauce
4. Raport z postępów w nauce (na życzenie klienta)
Po ukończeniu kursu1. Test końcowy sprawdzający postęp w nauce
2. Ewaluacja Słuchacza (na życzenie klienta)
3. Wręczenie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu
4. Ustalenie dalszych możliwości rozwoju Słuchacza
Share This